Mission Sustainability | Какво е устойчивост и защо е глобален приоритет?

Темата за устойчивото развитие и неговото значение за хората и планетата е една от популярните през последните няколко години.

Все по-често срещаме термини като “устойчива мода”, “устойчив дизайн” и “устойчив начин на живот” като цяло. Независимо дали засяга самостоятелно живеещ гражданин или процъфтяващ бизнес модел, тя е сред глобалните приоритети, от които зависи нашето “утре”.

За съжаление в България все още не се обръща нужното внимание на този световен проблем и начините, по които всеки от нас може да допринесе за ограничаването му.

В една от фейсбук групите за нулев отпадък попаднах на дискусия за устойчиви български брандове. Една девойка търсеше препоръка за такива. Голяма част от коментарите под нейната публикация бяха от сорта на “в какъв смисъл устойчив – водоустойчив или термоустойчив….”. Това показва, че голяма част от българското население все още не разбира значението и смисъла на този термин, отдавна познат, обичан и вграден в живота на скандинавците и всички останали високоразвити нации по света.

Вярвам, че ще има все повече млади предприемачи в България, които ще стартират своите бизнеси, следвайки устойчивите принципи и полагайки необходимите грижи за природата. 

До тогава обаче бих искала да изясня, за останалата част от хората, какво представлява устойчивия бранд (марка) или бизнес модел.

Това е компания, която произвежда продуктите си от естествени или рециклирани/ рециклируеми материали, при справедливи условия на труд (без детски труд) и в някои случай – с помощта на алтернативни източници на енергия.

Устойчивият бранд предлага обмислени решения от начало до край. Той залага на екологични опаковки и често подкрепя различни благотворителни инициативи или каузи. Цялостната философия на този тип компания е ориентирана към грижа за природата, а нейните продукти са създадени с мисъл за бъдещите поколения и състоянието на планетата.

Пазарът е пренаситен с модни гиганти като “Zara” и “H & M”, които дават всичко от себе си, за да изглеждат “зелени”, но в ядрото и сърцето си съвсем не са такива. Те прилагат частично някои практики от идеологията на “устойчивата” мода, но в действителност разчитат и правят състояние от масовото нискокачествено производство. Най-сериозният проблем с тях е, че умело насаждат у нас фалшивата потребност от още и още нови дрехи, които носим с продължителност “едно инстаграм селфи” и изхвърляме безразсъдно.

Тази тема има специално кътче в сърцето ми. Дали защото съм жена или просто мислещ и, надявам се, все по-осъзнат организъм, но смятам за свой дълг не просто да създам поредното поколение, а да завещая на него и света своята философия за справяне с поне един от глобалните проблеми.

Цялостната концепция на Dressland Blog е ориентирана към проблемите и бъдещето на модата, като един от основните вредители за хората и планетата. Но тъй като пречупвам всичко през призмата на минимализма, а той е обширно понятие, е важно първо да изясня всички аспекти и страни от неговата същност. Едва тогава считам, че сме готови не просто да обсъдим, но и да проумеем глобални проблеми като “бързата” мода или “zero waste” течението.

В отделна статия ще ви подготвя повече информация за идеологията на “бавната” или още “етична, устойчива” мода, чиято философия обожавам, а днес ще ви разкажа кои са основните принципи за устойчивост и в какво най-общо се изразява тя.

Какво всъщност представлява устойчивостта ?

Устойчивостта е връзката между действията на хората и реакцията на природата. Тя се изразява в неуморното търсене на баланса между тези два фактора. Акцентът пада върху умението за еластичност на хората, което да гарантира известна сигурност за бъдещето.

Главната цел е да се промени поведението на населението и организациите, чрез подтикването им към съзнателно търсене и създаване на положителна промяна.

Устойчивостта е план за действие, насочен към повишаване на равноправието в обществата, опазване на околната среда и поддържане темповете на развитие. 

Накратко, това вероятно е най-трудният казус, пред който сме изправени днес. 

Как е възникнала ?

photo: unsplash.com

Терминът “Устойчиво развитие” е въведен за първи път от норвежкият премиер Гро Брюндланд през 1987г. в Организацията на обединените нации.

Много често се тълкува като “удовлетворяване на настоящите потребности на човечеството без да се компрометира способността на бъдещите поколения да посрещнат собствените си нужди”.  

Днес ООН работи по “Програма 2030” и насърчава изпълнението на 17 главни цели за устойчиво развитие в редица сектори. 

Устойчивостта може да бъде описана по много начини и има разнообразни методи за нейното постигане.

Според контекстът и сферата на употреба, тя може да се раздели на 3 основни типа:

  • екологична
  • икономическа
  • социална

Екологична устойчивост (грижа за планетата)

photo: unsplash.com

Грижата за природата и състоянието на нашия дом е може би най-важната форма на устойчивост.

Всички сме чували и сме наясно с проблемите, които измъчват природата ежедневно, и които са резултат от безрасъдната дейност на човечеството.

Част от основните трудности, пред които сме изправени днес, са свързани със:

  • замърсяване на океаните и моретата с огромни количества отпадъци и пластмаса;
  • обезлесяване на горите и незаконна сеч в много територии;
  • ежедневно влошаване качеството на въздуха;
  • постоянно покачване на температурата в глобален аспект;

В следствие на всички тях и много други, устойчивостта на околната среда се свързва със скоростта на потребление на възобновяемите (вятърна и слънчева енергия) и невъзобновяемите (застрашени от изчезване минерали) ресурси на планетата. 

Тя се отнася и до високите нива на замърсяване и свръхпотребление от различните индустрии, както и индивидуалното отношение и поведение на всеки човек към тези глобални проблеми.

Икономическа устойчивост (печалба)

photo: unsplash.com

Тя е свързана с дългосрочното развитие на даден бизнес/държава, чиито основни задачи са да се намали негативното влияние върху околната и социална среда, както и да се увеличи използваемостта на суровините и продуктите.

Използват се два основни термина за описание на икономическата устойчивост:

Cradle to cradle (От люлка до люлка) и Circle economy (Кръгова икономика)

C2C е концепция, която е основана на рециклирането чрез специално проектиран дизайн, при което рециклираната цена е по-ниска от цената на новия материал. Този бизнес модел разглежда материалите като част от веригата на производствения процес, като по този начин се предотвратява отделянето на отпадъци.

Кръговата икономика се стреми да използва повторно отпадъците от дадена компания или продукт, като основополагащ ресурс за дейността на друга компания и/или създаването на различен продукт.

Двете концепции имат различен профил, но общото между тях е стремежът към намаляване на отпадъците и преминаване към кръгово потребление. 

Консумацията е неделима част от нашето ежедневие, но ние решаваме как да създаваме, купуваме и използваме продуктите, както и какво да правим с тях когато вече са непотребни или изхабени. 

photo: unsplash.com

Знаем ли с какъв произход са продуктите, които купуваме?

Това е първият и най-важен въпрос, който трябва да започнем да си задаваме, и търсим отговора му преди да пазаруваме. Като модерни граждани е редно да полагаме грижи както за семействата си, така и за околната среда, в която им предстои да се развиват.

А интересуваме ли се къде отиват отпадъците ни?

Или как правителствата и международните организации прилагат прогресивни системи, които да ни осигурят прозрачност, информираност и яснота какво се случва с отпадъците и повторната употреба на продуктите?

Моят съвет е да не се прехласваме в преизпълнение на задълженията си, а да започнем да мислим, търсим своите права и направим малък принос за възстановяване на все по-разклатения баланс.

Социална устойчивост (население)

photo: unsplash.com

За съжаление социалната устойчивост все още страда от остър недостиг на внимание от страна на обществото и политиката, спрямо своята екологична и икономическа перспектива.

Под “шапката” на социалната устойчивост можем да включим темите за човешките права, равенство между половете, социално равенство и гражданската позиция на хората. 

Социалната устойчивост се интересува от взаимоотношенията между отделните индивиди, общности и общества. 

В глобален мащаб, социалната устойчивост съдържа икономическата и екологична перспектива. Нейната главна цел и стремеж са насочени към повишаване цялостното благосъстояние на хората. Тя действа чрез структура, която може да се грижи за социалния живот, хранене, здраве, образование и общността като цяло. 

В този смисъл устойчивостта е може би най-социалният процес, който можем да си представим. 

Да погледнем общата картина и помислим за нашето днес и утре-то на нашите деца

Трите стълба на устойчивостта са взаимозависими и се допълват.

За всички нас е важно максимално бързо да разберем какво се случва както в обществата ни, така и на планетата. Необходимо е да започнем да се интересуваме какво създаваме, консумираме и изхвърляме, както и какви са последствията за околната среда от нашите действия. 

Редно е да полагаме ежедневни грижи за нашия дом и бъдеще. Да мислим глобално и да действаме критично и отговорно на локално ниво. 

Полезно е да си припомняме периодично, че не винаги сме били част от обитателите на земята и ако продължаваме в същия ритъм, не ни очаква още дълго светло бъдеще на нея. 

Защото здравето на земята е гарант за нашето собствено.

Защото сме единственият надарен с достатъчно интелект вид и е логично да се държим като такъв. 

Не само по Коледа.
Всеки ден.

Желая ви слънце,
Вики

Напишете коментар

E-mail адресът ви няма да бъде видим публично.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.